2013-12-19
Gelan ALBISTE landu dugu eta hauek dira ikasleek egin duzuen hausnarketa

6.B

6.A